micke gunnardo kristen parterapeut

Relationsfirmans mål är att
förebygga ohälsa i relationer,
samt att ge verktyg, vägledning
och hopp i svåra situationer.

Relationsfirmans inriktning är
samtal, kurser, föreläsningar
handledning och personalutveckling.

Skicka meddelande

  kristen parterapeut micke gunnardo

  OM RELATIONSFIRMAN OCH MICKE GUNNARDO

  Jag är en västgöte född 1969 som sedan 1998 bor i Västerås. Tre år tidigare gifte jag mig med Christin och vi har fem barn. Jag är idrottsintresserad, galen i fotboll, och en stor friluftsentusiast som gärna vandrar i fjällen. Men det som kanske ändå fascinerar mig mest är mänskliga relationer och därför var mitt val av yrke ganska så självklart. 1995 blev jag färdig socialpedagog och har sedan dess bl a jobbat på barnpsykiatriskt behandlingshem, inom socialtjänsten, som föräldravägledare på ett familjecentrum och som skolkurator. Dessa arbeten har alla haft fokus på relationer som inneburit att jag tillsammans med brukaren/klienten/uppdragsgivaren strävat efter att få det som upplevs som dysfunktionellt och krävande att bli fungerande och givande. Min fascination för detta område ledde till att jag också mer specifikt ville jobba med dessa frågor i egen verksamhet vilket jag började med 2006. 2010 startade jag Relationsfirman och jobbar sedan dess som parterapeut.

  Parrelationer

  Den stora utmaning det innebär att få en parrelation hålla livet ut är nog det som jag brinner allra mest för. Forskning tyder på att de som lever i stabila parrelationer (speciellt de som ingått äktenskap) mår bättre, lever längre och har ett mer meningsfullt liv. Dessutom visar statistik att barn som växer upp med båda sina föräldrar har lägre förekomst av psykisk ohälsa och färre kontakter med exempelvis barnpsykiatrin. Med andra ord tycks det bästa som föräldrar kan göra för sina barn vara att vårda sin parrelation. Sammantaget är dessa faktorer de allra starkaste skälen för mig att på olika sätt medverka till att förebygga ohälsa i parrelationer. Därför föreläser jag gärna om att ”Den livslånga kärleken finns inom räckhåll”. Där påstår jag att en lycklig, harmonisk och livslång relation aldrig blir till av sig själv och lyfter i föreläsningen fram avgörande faktorer som hjälper par att hålla kärleken levande i med- och motgång. Som par kommer man att bli stärkt av att det finns många möjligheter att få kärleken att växa sig starkare. Föreläsningen präglas bl a av att jag frimodigt tar mig an de känsliga frågorna och delar med mig av mina egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att hålla kärleken levande. Trots det finns den livslånga kärleken inom räckhåll för de allra flesta av oss!

  Jag har också en samtalsmottagning samt video-samtal där jag varje vecka möter par som vill ha hjälp med att hitta tillbaks till varandra och kärleken.

  Föräldraskap

  Om det är så att hålla kärleken levande i en parrelation är en av våra största utmaningar i livet står inte utmaningen att vara förälder långt efter. Som många andra var jag stöddig innan jag fick barn och trodde nog att det skulle bli en ganska lätt uppgift att vara förälder. Som 5-barnspappa vet jag nu betydligt bättre. Att vara förälder är många gånger härligt men många med mig har erfarenheten av hur besvärligt det också kan vara! I min föreläsning ”Föräldraskap och gränssättning – Om konsten att hitta balansen mellan ramar och kramar” pekar jag på att gränssättning förvisso är en viktig del av föräldraskapet men att det finns det som är betydligt viktigare, inte minst när det gäller vår tid och vår kärlek. I föreläsningen lyfter jag fram konkreta exempel på vad som hjälper mig att vara en bra förälder med det goda samvetet i behåll. Också i denna föreläsning bjuder jag på självupplevda roliga och allvarliga exempel från verkliga livet. Som förälder kommer man att bli stärkt av föreläsningen genom att bli bekräftad och få en och annan aha-upplevelse.

  Till min samtalsmottagning kommer också föräldrar med sin oro och sina bekymmer och vill ha hjälp med att förstå sina barn bättre – så att de i ännu större grad blir de föräldrar de så gärna vill vara för sina älskade barn.

  Jag är utbildad socialpedagog sedan 1995. Därefter är jag bl a utbildad i familjeterapi 1 och 2, systemteori, lösningsfokuserat arbetssätt och jobbar som parterapeut sedan 2010.

  Välkomna att ta kontakt!

  /Micke Gunnardo, 073-399 14 82, micke.gunnardo@relationsfirman.se

  micke gunnardo kristen parterapeut

  Relationsfirmans mål är att
  förebygga ohälsa i relationer,
  samt att ge verktyg, vägledning
  och hopp i svåra situationer.

  Relationsfirmans inriktning är
  samtal, kurser, föreläsningar
  handledning och personalutveckling.

  OM RELATIONSFIRMAN OCH MICKE GUNNARDO

  Jag är en västgöte född 1969 som sedan 1998 bor i Västerås. Tre år tidigare gifte jag mig med Christin och vi har fem barn. Jag är idrottsintresserad, galen i fotboll, och en stor friluftsentusiast som gärna vandrar i fjällen. Men det som kanske ändå fascinerar mig mest är mänskliga relationer och därför var mitt val av yrke ganska så självklart. 1995 blev jag färdig socialpedagog och har sedan dess bl a jobbat på barnpsykiatriskt behandlingshem, inom socialtjänsten, som föräldravägledare på ett familjecentrum och som skolkurator. Dessa arbeten har alla haft fokus på relationer som inneburit att jag tillsammans med brukaren/klienten/uppdragsgivaren strävat efter att få det som upplevs som dysfunktionellt och krävande att bli fungerande och givande. Min fascination för detta område ledde till att jag också mer specifikt ville jobba med dessa frågor i egen verksamhet vilket jag började med 2006. 2010 startade jag Relationsfirman och jobbar sedan dess som parterapeut.

  Parrelationer

  Den stora utmaning det innebär att få en parrelation hålla livet ut är nog det som jag brinner allra mest för. Forskning tyder på att de som lever i stabila parrelationer (speciellt de som ingått äktenskap) mår bättre, lever längre och har ett mer meningsfullt liv. Dessutom visar statistik att barn som växer upp med båda sina föräldrar har lägre förekomst av psykisk ohälsa och färre kontakter med exempelvis barnpsykiatrin. Med andra ord tycks det bästa som föräldrar kan göra för sina barn vara att vårda sin parrelation. Sammantaget är dessa faktorer de allra starkaste skälen för mig att på olika sätt medverka till att förebygga ohälsa i parrelationer. Därför föreläser jag gärna om att ”Den livslånga kärleken finns inom räckhåll”. Där påstår jag att en lycklig, harmonisk och livslång relation aldrig blir till av sig själv och lyfter i föreläsningen fram avgörande faktorer som hjälper par att hålla kärleken levande i med- och motgång. Som par kommer man att bli stärkt av att det finns många möjligheter att få kärleken att växa sig starkare. Föreläsningen präglas bl a av att jag frimodigt tar mig an de känsliga frågorna och delar med mig av mina egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att hålla kärleken levande. Trots det finns den livslånga kärleken inom räckhåll för de allra flesta av oss!

  Jag har också en samtalsmottagning samt video-samtal där jag varje vecka möter par som vill ha hjälp med att hitta tillbaks till varandra och kärleken.

  Föräldraskap

  Om det är så att hålla kärleken levande i en parrelation är en av våra största utmaningar i livet står inte utmaningen att vara förälder långt efter. Som många andra var jag stöddig innan jag fick barn och trodde nog att det skulle bli en ganska lätt uppgift att vara förälder. Som 5-barnspappa vet jag nu betydligt bättre. Att vara förälder är många gånger härligt men många med mig har erfarenheten av hur besvärligt det också kan vara! I min föreläsning ”Föräldraskap och gränssättning – Om konsten att hitta balansen mellan ramar och kramar” pekar jag på att gränssättning förvisso är en viktig del av föräldraskapet men att det finns det som är betydligt viktigare, inte minst när det gäller vår tid och vår kärlek. I föreläsningen lyfter jag fram konkreta exempel på vad som hjälper mig att vara en bra förälder med det goda samvetet i behåll. Också i denna föreläsning bjuder jag på självupplevda roliga och allvarliga exempel från verkliga livet. Som förälder kommer man att bli stärkt av föreläsningen genom att bli bekräftad och få en och annan aha-upplevelse.

  Till min samtalsmottagning kommer också föräldrar med sin oro och sina bekymmer och vill ha hjälp med att förstå sina barn bättre – så att de i ännu större grad blir de föräldrar de så gärna vill vara för sina älskade barn.

  Jag är utbildad socialpedagog sedan 1995. Därefter är jag bl a utbildad i familjeterapi 1 och 2, systemteori, lösningsfokuserat arbetssätt och jobbar som parterapeut sedan 2010.

  kristen parterapeut micke gunnardo

  Välkomna att ta kontakt!

  /Micke Gunnardo, 073-399 14 82, micke.gunnardo@relationsfirman.se

   

  Skicka meddelande